Menu

  • Elke dinsdag peuterdans door Time 2 Move. Lekker samen bewegen!


  • 's-Middags een vers bereide biologische stamppot. De kinderen smullen!


  • Om 5 uur vers gebakken brood. Ruikt altijd heerlijk!


  • Leuke activiteiten, elke dag is weer bijzonder!


  • Met de bakfiets of de wandelwagen erop uit, de omgeving verkennen.


  • Spelletjes spelen of knutselen met de ouderen in de Annenborch


  • Als ik mijn kind op kom halen, dan is er altijd een gezellige sfeer!

Disclaimer

Website

Onze website  is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Kinderdagverblijf 'Zoete Lieve Gerritje' waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard. Op alle diensten van Kinderdagverblijf 'Zoete Lieve Gerritje' zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Kinderdagverblijf 'Zoete Lieve Gerritje' behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Kinderdagverblijf 'Zoete Lieve Gerritje' aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Kinderdagverblijf 'Zoete Lieve Gerritje' kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderdagverblijf 'Zoete Lieve Gerritje'